Clica sobre l’àmbit que t’interessi per conèixer els projectes de voluntariat en els quals pots col·laborar.

Punt de Referència – Families Acollidores

Entitat:
Punt de Referència és una entitat catalana sense ànim de lucre creada l’any 1997 per oferir
acompanyament i suport als nois i noies que surten dels centres de protecció de menors i han
d’emprendre la seva vida adulta.

Descripció (obligatori):
El Projecte Acull ofereix a una persona jove que ha migrat, conviure durant 9 mesos a casa de
les persones voluntàries acollidores. Una oportunitat per teixir vincles i gaudir d’una pausa en
el seu repte cap a l’emancipació. Busquem persones que vulguin acollir, al Barcelonès.
Persones amb ganes de conèixer un noi/a jove, conèixer també la seva cultura d’origen i
donar-li suport en el dia a dia perquè vagi guanyant autonomia.

Funcions:
Objectius
✓ Construir una relació de confiança amb el o la jove.
✓ Donar suport en accions quotidianes de l’emancipació dels i les joves.
✓ Oferir un suport emocional en el seu procés d’emancipació.
✓ Potenciar les competències socials i emocionals i la xarxa social dels i les joves.

Tasca
✓ Compartir estones del dia a dia amb la persona acollida i garantir espais de qualitat
amb ella.
✓ Oferir una habitació de la llar
Disponibilitat requerida
✓ Per acollir amb Punt de Referència cal assistir a una formació prèvia de 10 hores i voler
gaudir d’acompanyament professional en tot el procés.

Requisits:
Busquem persones que vulguin viure l’experiència d’acompanyar el procés de creixement d’un
noi o noia que s’esforça per tirar endavant:
– entre 30-65 anys
– empàtiques i dinàmiques, flexibles i amb habilitats comunicatives i disposades a escoltar,
orientar i donar suport a un jove.
– amb disponibilitat i acord d’acollida a la llar i estabilitat emocional
– amb un nivell alt de domini del català i castellà, i coneixement del territori