Clica sobre l’àmbit que t’interessi per conèixer els projectes de voluntariat en els quals pots col·laborar.

Punt se Referència – Mentors i mentores voluntàries a Punt de Referència

Entitat:
Punt de Referència és una entitat catalana sense ànim de lucre creada l’any 1997 per oferir
acompanyament i suport als nois i noies que surten dels centres de protecció de menors i han
d’emprendre la seva vida adulta.

Descripció (obligatori):
Busquem voluntariat que vulgui esdevenir mentor d’un o una jove extutelada, per
acompanyar-la en el seu procés d’emancipació. L’objectiu del projecte és construir una relació
de confiança amb el o la jove, donar-li suport en accions quotidianes de l’emancipació, oferir-li
un suport emocional en el seu procés d’emancipació i potenciar la millora de les seves
competències socials, emocionals, formatives i laboral.
El voluntariat rebrà formació, assessorament i acompanyament professional en la seva tasca.

Funcions:

Objectius
✓ Construir una relació de confiança amb el o la jove.
✓ Donar suport en accions quotidianes de l’emancipació dels i les joves.
✓ Oferir un suport emocional en el seu procés d’emancipació.
✓ Potenciar les competències socials i emocionals i la xarxa social dels i les joves.

Tasca
✓ Trobades setmanals durant un mínim de 10 mesos amb el o la jove.
✓ Assistir a les sessions grupals de formació prèvies a l’assignació del jove i a les sessions
de seguiment mensuals.
Disponibilitat requerida
✓ 10h de formació inicial de voluntariat en mentoria (forma part del Pla de Voluntariat
de Catalunya, certificat per la DGACC, Generalitat de Catalunya)
✓ 2 hores de trobada presencial amb el jove, en horari flexible segons disponibilitat del
voluntari/a i el/la jove, 1 cop la setmana.
✓ 2 hores de seguiment grupal mensuals al llarg de la relació amb el o la jove.

Requisits:
Busquem persones que vulguin viure l’experiència d’acompanyar el procés de creixement d’un
noi o noia que s’esforça per tirar endavant;
– entre 30-65 anys,
– empàtiques i dinàmiques;
– amb empenta i habilitats comunicatives;
– amb disponibilitat i estabilitat emocional;
– amb un nivell alt de domini del català i castellà, i coneixement del territori;
– disposades a escoltar, orientar i donar suport a un jove.
– voler desenvolupar les trobades de mentoria a Barcelona