Clica sobre l’àmbit que t’interessi per conèixer els projectes de voluntariat en els quals pots col·laborar.

Taller d’Estudi Assistit

Descripció: Els tallers d’estudi assistit pretenen oferir als alumnes de primària i secundària que viuen en un entorn sòcioculturalment desafavorit les condicions òptimes perquè puguin seguir el currículum escolar en igualtat d’oportunitats i adquireixin els hàbits de treball propicis per a la pràctica de l’estudi. Sota l’ajuda i supervisió d’un grup de voluntaris/àries es treballen hàbits d’organització i d’estudi, s’ensenya als alumnes a planificar el treball escolar i també a reforçar aspectes concrets d’aquelles matèries en les quals necessitin ajuda addicional.

Disponibilitat: l’horari del Taller és de 15:30h a 17h, dies encara per determinar.