Coordinadora CAVIS

CAVIS és una entitat sense ànim de lucre que ofereix diversos serveis a les persones grans: visites domiciliàries, acompanyaments mèdics i als hospitals, passejos, lectures etc.

 

A més, fa un any que CAVIS va començar el projecte anomenat “Suport a l’Autonomia” que consisteix en oferir un servei de fisioteràpia gratuït a persones que no es poden moure del seu domicili, perquè facin exercicis de rehabilitació i millorin la seva qualitat de vida. El treball amb les persones grans el porten a terme fisioterapeutes de manera voluntària i el projecte es realitza conjuntament amb els Serveis Socials de l’Ajuntament i els Centres d’Atenció Primària del municipi.