Protecció Civil

El municipis i consells comarcals representen les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya. Però la ciutadania també pot col·laborar de forma voluntària i altruista en aquesta tasca a través de l’associació de voluntariat de protecció civil de Sant Cugat, creada des del 1987. Aquestes organitzacions són les encarregades de coordinar l’aportació desinteressada del voluntariat en tasques de protecció civil dins del municipi, impulsar la participació ciutadana en temes de prevenció o actuacions de protecció civil, sensibilitzar la població respecte dels riscos que els puguin afectar, realitzar activitats formatives i divulgatives, donar suport en l’elaboració, la implementació o el manteniment de plans de protecció civil que dugui a terme l’Administració pertinent.

Actualment són uns 25 voluntaris permanents però, també es pot ser voluntari puntual.