Taller Jeroni de Moragas

El Taller Jeroni de Moragas és una cooperativa d’iniciativa social constituïda l’any 1973, que es dedica a l’atenció de persones en risc d’exclusió social i especialment a persones adultes amb discapacitat. L’objectiu principal del Taller és que la persona assoleixi el major grau de qualitat en tots els àmbits de la seva vida, facilitant la construcció d’un projecte de vida realista.

 

El Taller ofereix diferents serveis, integrats per un equip de professionals de diferents disciplines que treballen conjuntament:

 

– En horari laboral, el Centre Ocupacional i el Centre Especial de Treball, els dos amb un recolzament personal i social, de cara a millorar la qualitat de vida de les persones que hi treballen.

 

– Serveis de vivenda, com ara la Llar Residència(5 pisos a Sant Cugat) o el Servei de suport a la pròpia llar, que proporciona una atenció intermitent dirigida a persones que viuen de forma autònoma a casa seva i que necessiten un recolzament en tasques específiques.

 

Lleure i esport: tenen com a objectiu satisfer les necessitats relacionades amb la gestió del temps lliure, que en tota persona reverteix positivament en la relació amb els altres, amb l’entorn i especialment en si mateixa.