Curs d’Atenció a la diversitat

Modalitat Teleformació i sessions d’streaming

BLOC 1 Curs de lleure i diversitat funcional (10 h)

Teleformació (7 h) de l’1 al 10 de juny
Sessió streaming (3 h) divendres 11 de juny de 9 a 12 h

Contingut
·NESE sensorial, física, psíquica, conducta…
·Aproximació al concepte de l’escola inclusiva
· El paper de l’educador i educadora
·Plans d’autonomia
·El lleure inclusiu experiències i consells

BLOC 2 Curs de trastorns de conducta i TEA (10 h)

Trastorns de conducta (7 h)

Teleformació (4 h) de l’11 al 17 de juny
Sessió streaming (3 h) divendres 18 de juny de 9 a 12 h

Contingut

·Prevenció la millor estratègia
·La gestió de conflictes, la mediació
·Intervenció en l’àmbit educatiu
·L’autoestima

TEA (3 h)
Sessió streaming dilluns 21 de juny de 9 a 12 h

Continguts
·Característiques de l’Autisme
·Estratègies educatives

Inscripcions fins el 27 de maig