Associació El Mussol

El col·lectiu “El Mussol Florestà” neix per iniciativa veïnal contra el atac urbanístic indiscriminat, que no té presents les característiques diferencials del districte de La Floresta respecte a la resta del Municipi de Sant Cugat (proximitat al Parc de Collserola, orografia, paisatge, tipologia arquitectònica, fauna, flora…)