Fons Social Sant Cugat-Valldoreix

El Fons Social Sant Cugat Valldoreix és un projecte independent dins la Fundació ASCA – Acció Solidària contra l’atur – iniciat a finals de 1998 que té com a principal activitat la concessió de microcrèdits sense interès i que està format exclusivament per voluntaris.

Els principals objectius del Fons Social són:

  • Ajudar persones vulnerables a aconseguir cobrir alguna necessitat puntual a la qual no poden fer front, mitjançant la concessió d’un microcrèdit sense comissions ni interessos.
  • Assessorar-los sobre com mantenir una tresoreria personal més estable i fomentar l’estalvi per tal que puguin estabilitzar-se econòmicament.
  • Informar-los sobre ajudes alternatives o d’institucions públiques.
  • Obtenir finançament per poder concedir aquests microcrèdits, créixer com entitat i arribar a més persones.
Els microcrèdits sense interès que proporciona el Fons Social Sant Cugat Valldoreix, són una eina fonamental per fomentar la inclusió social i el desenvolupament comunitari.