Recomanacions per a l’organització de persones voluntàries

Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va aprovar la 7a recomanació en matèria de voluntariat en el marc de l’emergència social i sanitària. Aquesta estableix criteris i pautes per al desconfinament gradual de l’activitat de voluntariat en les fase inicials de la desescalada.

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/voluntariat/

El contingut d’aquest document, consensuat amb la Federació Catalana de Voluntariat Social, esperem que us sigui útil per poder orientar els processos de desconfinament de l’acció voluntària, els quals s’han de guiar sempre pels principis de prudència i seguretat per a totes les persones participants.