Suspesos els terminis administratius d’ajuts i subvencions destinades a les entitats socials del departament de Treball, afers socials i famílies

Davant la recent declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha suspès tots els terminis administratius de les convocatòries d’ajuts i subvencions destinades a les entitats socials.

Aquesta mesura afecta a tres nivells:

  • els terminis de les sol·licituds
  • els d’execució d’activitats i projectes
  • així com també els de la seva justificació posterior.

Segons comunica el Departament, el còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el Reial Decret 463/2020 o, en el seu cas, perdin vigència les seves possibles pròrrogues.

Us anirem informant l’evolució de la present mesura per tal d’anar modificant i actualitzant les noves dates de termini.