Clica sobre l’àmbit que t’interessi per conèixer els projectes de voluntariat en els quals pots col·laborar.

Acompanyament en les activitats de Casal Obert i Racó del Descans- AVAN

Donar suport en les activitats diàries de tipus lúdic, formatiu i participatives en el programa del Casal Obert.
Donar suport en les activitats diàries de tipus assitencials en el programa del Racó del Descans.

Els voluntaris participaran donant suport al professional del Casal i/o Racó del descans, al mateix temps que gaudiran de les diferents activitats lúdiques o terapèutiques que es realitzin. També podran particpar en la planificació de les activitats si volen.

Disponibilitat : Dimecres de 10 a 13 hores en els dos programes
Requisits que han de complir les persones voluntàries:
Ganes de donar suport a les persones que pateixen una malaltia neurològica
Us hi esperen!