Educatiu

1a sessió Dilluns 20/06 de 16.30 a 20.30h 2a sessió Dimecres 22/06 de 17 a 20h Formació telemàtica 3h Es realitzarà una aproximació al concepte
El Voluntariat per la llengua és un projecte en què persones que volen practicar el català per guanyar seguretat i fluïdesa (aprenents), milloren la llengua
Descripció: Els tallers d’estudi assistit pretenen oferir als alumnes de primària i secundària que viuen en un entorn sòcioculturalment desafavorit les condicions òptimes perquè puguin
Català per a pares i mares nouvinguts Descripció: Fer classes de català a pares i mares nouvinguts, per tal que aprenguin la llengua catalana en
El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç “DAPSI Sant Cugat” que atén a infants de 0 a 6 anys amb un trastorn de desenvolupament
Creada l’any 1991, és una església protestant amb activitats pròpies de la seva confessió, á més de treballar per la cooperació i la solidaritat. Més
Voluntariat per la llengua (VxL) és un programa per practicar català a través de la conversa. Es basa en la creació de parelles lingüístiques formades
Català per a pares i mares nouvinguts Descripció: Fer classes de català a pares i mares nouvinguts, per tal que aprenguin la llengua catalana en
Creada l’any 1991, és una església protestant amb activitats pròpies de la seva confessió, á més de treballar per la cooperació i la solidaritat. Més