Clica sobre l’àmbit que t’interessi per conèixer els projectes de voluntariat en els quals pots col·laborar.

Welcome Refugees – EQUIP D’HABITATGE

Refugees Welcome Catalunya és una plataforma ciutadana que fomenta la Cultura de Benvinguda promovent convivències, en condicions d’horitzontalitat, igualtat i respecte mutu, entre persones desplaçades (com les persones refugiades) i persones locals, ja que som conscients de les dificultats amb les quals es troben, les persones migrades, en la recerca i l’accés a l’habitatge al nostre país.
Per això, busquem persones que ens donin suport en aconseguir atraure a més persones locals, que disposin d’habitacions lliures, per conviure amb persones desplaçades.

Les funcions, més concretes, que es desenvoluparan són:
 Recerca activa d’habitatge.
 Propostes de nous enfocaments i mètodes de recerca.
 Suport en trucades i visites a persones interessades a compartir habitatge.
 Contacte amb associacions i/o entitats que puguin difondre informació sobre el nostre projecte.
 Acompanyament a les persones desplaçades en la recerca d’habitatge.

Perfil/ requisits: El nostre desig és sumar a l’equip persones que, després d’haver rebut formació necessària, puguin treballar en la recerca activa d’habitatge, bé sigui a través de les propostes que nosaltres ja tenim en marxa (com realitzar enquestes a
antigues convivències per ser capaces d’ajustar més el perfil al qual ens dirigim…) o bé aportant nous enfocaments i mètodes que puguin ser d’utilitat per aconseguir un major nombre de registres de possibles habitacions.
A més, ha de ser una persona respectuosa, extravertida i dinàmica, que ha d’estar còmoda en ambients multiculturals i situacions noves.

Hores de dedicació: 1-2 hores/ setmana