Clica sobre l’àmbit que t’interessi per conèixer els projectes de voluntariat en els quals pots col·laborar.

Welcome Refugees – VINCLE LOCAL

Refugees Welcome Catalunya és una plataforma ciutadana que fomenta la Cultura de Benvinguda promovent convivències, en condicions d’horitzontalitat, igualtat i respecte mutu, entre persones desplaçades (com les persones refugiades) i persones locals.
És en aquesta convivència on la figura del vincle local agafa molta importància i és essencial dins de l’entitat, ja que s’encarrega d’acompanyar i realitzar un seguiment de la persona migrada i de les persones locals amb les quals conviu, abans i durant tot el
procés de convivència, i la posterior valoració, un cop finalitza la convivència. Durant tot el procés estarà sota la supervisió de la Tècnica d’Atenció Social.

Les funcions, més concretes, que desenvoluparà són:
 Conèixer ambdues parts per separat i resoldre dubtes sobre la convivència. Incidir en els conceptes d’horitzontalitat, respecte i enriquiment mutu com la base de la Cultura de Benvinguda.
 Participar com a mediador/a a la reunió grupal, facilitant l’intercanvi d’opinions i expectatives sobre la convivència.
 Garantir que les condicions de convivència estan consensuades i adaptades a les circumstàncies de totes les parts.
 Acompanyar durant el moment de la mudança i mantenir-se en contacte permanent amb ambdues parts per realitzar seguiment de la convivència.
 Fomentar i participar d’activitats d’oci compartit amb totes les persones integrants de la convivència.
 Plasmar l’experiència d’acompanyament en un Diari d’abord.

Perfil/ requisits: Busquem persones, majors d’edat, que siguin respectuoses, compromeses, proactives, empàtiques, extravertides, dinàmiques i amb habilitats socials, que se sentin còmodes en ambients multiculturals i situacions noves.
A més, a Refugees Welcome, treballem sempre amb la perspectiva de gènere i enfocament de drets humans, per la qual cosa busquem a persones sensibilitzades en migracions, però també en dona i col·lectiu LGTBI. En tot moment, s’haurà de
preservar la privacitat i dignitat de les persones a les quals s’acompanyin (tant amb la seva imatge com amb la seva història de vida).
Important tenir un compromís mínim de 6 mesos.
Hores de dedicació: 2h/ setmana