Curs: Processos en la gestió del Voluntariat

Coordines un grup de voluntariat? vols adquirir noves eines de gestió?

El curs, reconegut pel Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya, està adreçat a coordinadors i coordinadores de voluntariat que vulguin establir un sistema complert de gestió del voluntariat i/o que vulguin tenir-ne més coneixements i mitjans.

Programa:

Definició de catàlegs: identificació dels projectes a desenvolupar amb voluntariat a la nostra organització; elaboració de catàlegs sobre la base dels projectes; Revisió i actualització dels catàlegs.
Captació: Identificació de les necessitats d’incorporació del voluntariat; orientacions per a la planificació de les accions de captació; avaluació de les accions de captació.
Acollida i orientació: Informació prèvia; entrevista i/o sessió informativa/ selecció i orientació; formació/informació sobre la institució.
Incorporació: l’alta com a voluntari/ària de l’organització: el full de compromís.
Compromís: donar a conèixer el projecte i les accions concretes en què participarà; permanència i continuïtat del voluntari/ària a l’activitat; formació bàsica per a la intervenció.
Participació: en l’equip de treball de l’activitat; en la vida associativa i en la vida institucional.
Sortida: seguiment de la inactivitat; reincorporació del voluntari/ària a una nova activitat; protocols i procediments per efectuar les baixes.

Dies : 12, 19, 26 de novembre
hora: de 9:30h a 14:30h
Lloc: Casa de Cultura
Preu: 15 euros