Creu Roja Sant Cugat

La Creu Roja és una institució humanitària internacional que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones més desfavorides de la nostra societat.

La Creu Roja treballa amb les persones i per a les persones, potencia la igualtat, la solidaritat i la tolerància intervenint en àrees com socorrisme i emergències, intervenció social, cooperació internacional, formació, medi ambient i ocupació.

 

Els voluntaris i voluntàries reben la formació adequada i formalitzen el seu compromís de dedicació temporal en els projectes i serveis de la institució. Són persones amb unes característiques bàsiques: el respecte i la tolerància, la capacitat d’adaptació i aprenentatge, la iniciativa, l’actitud solidària, l’empatia, el compromís i la capacitat de treballar en equip.

 

Els socis i sòcies col·laboradors/es ofereixen les aportacions econòmiques necessàries per donar suport a les activitats que porta a terme la Creu Roja.