Formació sobre lleure educatiu inclusiu (10h)

1a sessió Dilluns 20/06 de 16.30 a 20.30h
2a sessió Dimecres 22/06 de 17 a 20h
Formació telemàtica 3h

Es realitzarà una aproximació al concepte de diversitat, als  infants amb NEE i al lleure educatiu inclusiu. Durant la formació també es treballaran diferents estratègies d’intervenció per situacions plantejades a partir de casos pràctics.

Formació adreçada al monitoratge i personal de suport complementari del lleure educatiu.

Inscripció gratuïta:

https://centresculturals.santcugat.cat/14352/acte/2828/