Corporació Parc Taulí

PLA DE VOLUNTARIAT PARC TAULÍ

TÍTOL DE LA CRIDA: Vols ser voluntari hospitalari??

El Parc Taulí té voluntariat?… I per què?: La CPT té un programa de voluntariat amb l’objectiu d’aportar un valor afegit dins dels serveis assistencials que ofereix la CPT. Per atendre aspectes que assegurin la cura d’aquell malalt en totes les seves dimensions: suport emocional, companyia, conversa, entreteniment…

Data de l’actuació: col·laboració continuada

Àmbit d’actuació: hospitalari i sociosanitari

Descripció de l’activitat: Acompanyament a persones ingressades en els centres de la Corporació Parc Taulí (Hospital de Sabadell, Centre Albada, Centre de Salut Mental i Sabadell Gent Gran). El voluntariat és un complement a la família i al personal sanitari, fent activitats que no poden ser desenvolupades per cap professional: companyia, conversa, lectura, acompanyaments a gestions (tràmits administratius). La principal funció del voluntariat hospitalari és la d’acompanyar i escoltar.

Perfil voluntariat: persones majors d’edat motivades per fer un voluntariat en l’àmbit sanitari i interessades en l’acompanyament a malalts (de totes les edats) i que puguin disposar d’un dia per setmana en horari de mati o tarda.

Contacte: voluntariat_tauli@tauli.cat. Tel : 93 723 10 10

Adjuntar full de motivació per retornar emplenat via mail o personalment al Servei d‘atenció al Client del Parc Tauli.

 

 

El Parc TAuli busca voluntaris