Vius algun conflicte? El Servei de Mediació t’ajuda a què trobis la millor solució

La mediació t’obre una oportunitat per tractar una situació que et preocupa. El servei t’acompanya a reflexionar, dialogar i comprendre millor com gestionar el conflicte en el que et trobes.

QUÈ ÉS EL SERVEI DE MEDIACIÓ?

El Servei de Mediació i Convivència és un servei públic adreçat a tota la ciutadania i entitats. El seu objectiu és facilitar la gestió dels conflictes entre persones i/o grups. S’adreça a aquelles persones que vulguin resoldre o millorar una situació de convivència a Sant Cugat per via de la gestió alternativa de conflictes (i no a través del sistema de Justícia), mitjançant el diàleg i l’entesa mútua, ja que les parts en són les protagonistes.

COM FUNCIONA LA MEDIACIÓ?

Per iniciar un procés de mediació, n’hi ha prou que ho demani una de les parts implicades. Es realitza una reunió individual inicial. El mediador/a contacta amb l’altra part implicada per fer una reunió individual amb ella. A partir d’aquí, s’hi hi ha voluntarietat de tirar endavant, s’estableixen les reunions individuals i/o conjuntes necessàries per gestionar la situació

CASOS MÉS FREQÜENTS

Malentesos o desavinences personals
Convivència entre veïns i veïnes
Conflictes en associacions o grups de persones
Diferents usos dels espais públics

LA MEDIACIÓ ÉS:

Voluntària: la decisió de participar depèn de les parts implicades.

  • Confidencial: s’estableix un compromís de confidencialitat entre el mediador/a i les parts.
  • Imparcial: els mediadors/es guien el procés i no es poden decantar per cap part implicada.

EL SERVEI DE MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA EL TROBARÀS A:

Casa Mònaco (Avinguda de Gràcia 50)
mediacio@santcugat.cat
93 565 70 00
HORARI D’ATENCIÓ:
De dilluns a divendres de 8 a 15h
Dilluns i dijous de 8 a 19h
(hores convingudes)