Cercles de Suport i Responsabilitat – CerclesCAT

El programa Cercles de Suport i Responsabilitat – CerclesCAT és un programa d’integració social impulsat per la Direcció General de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia i gestionat per la Fundació Salut i Comunitat, adreçat a les persones en règim obert i en llibertat condicional, que té com a objectiu facilitar la seva reinserció i prevenir la seva reincidència.

El programa CerclesCAT va néixer al Canadà l’any 1995 com un model d’intervenció adreçat a delinqüents sexuals i es va implementar a Catalunya, a través de la participació als cercles pilot en el marc del projecte europeu Circles 4EU, on van participar d’altres països europeus.

El programa CerclesCAT consisteix a acompanyar i supervisar a delinqüents sexuals en el període previ a la llibertat definitiva, facilitant així la seva inserció en la societat i evitant, en la mesura del possible, que cometin un nou delicte.

Per poder complir el seu objectiu, el programa CerclesCat compta amb un grup de voluntaris/es que, sota la supervisió d’un professional (coordinador del cercle), ofereix suport a la persona que va cometre el delicte sexual. El projecte posa un èmfasi especial en la prevenció de la violència i la seguretat ciutadana, sent el lema “no més víctimes” el que uneix a tots els/les participants del projecte: penats, professionals i voluntaris/es.

Val a dir que a CerclesCat el voluntariat és més que un valor afegit; la seva col·laboració és fonamental per al desenvolupament del projecte. La persona voluntària rep una formació i un suport específic per poder desenvolupar la seva tasca. Els requisits per a poder ser voluntari/ària són:

– Ser major d’edat
– No tenir antecedents penals
– Superar la Formació Inicial de CerclesCat (propera convocatòria c/s 16-17 de desembre)

Et ve de gust saber més sobre CercelsCat? Reuneixes els requisits per ser voluntari/a? Si tens motivació per participar en un projecte innovador que vetlla per la seguretat ciutadana, contacta aquí