Advising entities

From the Volunteer Office of Sant Cugat we make available to organizations one advisory service to resolve doubts in various areas (legal, economic, fiscal…).

The service is free and individualized . Just fill out this form:

Advisory service for private non-profit organizations

    Els camps marcats amb * són obligatoris.

    Informació bàsica de protecció de dades del tractament:
    Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
    Finalitat: Us informem que les vostres dades seran incorporades al tractament N221 Relacions amb entitats responsabilitat de l’Ajuntament de Sant de Cugat de Vallès per a portar a terme l’assessorament a entitats sense ànims de lucre. Les vostres dades seran conservades com a part dels procediments administratius de l’Ajuntament. Les vostres dades no seran cedides a tercers excepte que sigui necessari per portar a terme el tràmit sol·licitat, d’acord amb la legislació vigent. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Atenció Ciutadana, Plaça de la Vila, 1, 08172 Sant Cugat del Vallès, indicant “Ref. Protecció de dades” o bé exercir el seu dret a través de la Seu Electrònica. Per a més informació consulteu la pàgina web: https://www.santcugat.cat/web/proteccio-de-dades.